Bởi {0}
logo
Yangjiang Zhixiang Industry & Trade Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Bar Spoon, Mở Chai, Sự Gian Lận khuấy, Cắm Trại dao kéo, Cocktail chọn lựa tiêu
Thứ tự xếp hạng1 thời gian phản hồi nhanh trong Bộ quầy rượuTotal trading staff (6)Supplier assessment proceduresTotal staff (120)Finished product inspection